KOULUTUS JA OHJEET

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta:

Kohta 1.7.4 Ohjeet

” Jokaisen koneen mukana on oltava ohjeet yhdellä tai useammalla siinä jäsenvaltiossa käytössä olevalla yhteisön virallisella kielellä, jossa kone saatetaan markkinoille ja/tai otetaan käyttöön. Koneen mukana olevien ohjeiden on oltava “alkuperäiset ohjeet” tai “alkuperäisten ohjeiden käännös”; jos kyseessä on käännös, on sen mukana toimitettava alkuperäiset ohjeet.

Tästä poiketen kunnossapito-ohjeet, jotka on tarkoitettu valmistajan tai valmistajan valtuutetun edustajan valtuuttamien erityisasiantuntijoiden käyttöön, voidaan toimittaa myös yhdellä ainoalla yhteisön kielellä, jota kyseiset asiantuntijat ymmärtävät.”

=> Maahantuojan / ostajan/ omistajan vastuulla on, että laitteella on suomenkieliset käyttöohjeet.

Teemme ohjekirjoja, käännöstöitä ja kauttamme myös koulutus laitehankinnan yhteydessä. Myös paperiaineiston muutos digitaaliseen muotoon sekä editointi.

Comments are closed.